สาขาในไทยและต่างประเทศ

การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนด้านผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในเอเชียอาคเนย์นั้น เรามีความภาคภูมิใจในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการชั้นนำในด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายทางการแพทย์ เภสัชกรรมและโภชนาการ ด้วยเหตุนี้ เราจึงมุ่งมั่นที่จะขยายและให้บริการพันธมิตรธุรกิจและลูกค้าของเราในประเทศไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ เมียนมาและกัมพูชา

สำนักงานใหญ่

: ประเทศไทย

อีเมล : [email protected]

แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ห้อง 01 ชั้น 29 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ ฯ 10120
เบอสำนักงาน : +66 2 881 2488
โทรสาร : +66 2 683 3373

map-th.png

สาขา

: กัมพูชา

อีเมลล์ : [email protected]

1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ห้อง 01 ชั้น 29 ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ ฯลฯ 10120
เบอสำนักงาน : +66 2 881 2488
โทรสาร : +66 2 683 3373

map-cm.png

สาขา

: พม่า

Email: [email protected]

 

PACIFIC HEALTHCARE (MYANMAR) CO.,LTD.

Hledan Centre, No.3C/3D, Room No. 516 (A), 5th Floor, Corner of Pyay & Hledan Road, Kamayut Township, Yangon, Myanmar 11041.

Office Phone +951 934 5395, +951 934 5396

 

map-my.png

สาขา

: ฟิลิปปินส์

Email: [email protected]

 

PACIFIC HEALTHCARE PHILIPPINES, INC.
Unit 601 RCI Building, 105 Rada St., Legaspi Village, Makati City 1229

Office Phone: (632) 817 3711 loc.301
Fax: (632) 892 7422

map-pl.png

สาขา

: เวียดนาม

Email: [email protected]

 

PACIFIC HEALTHCARE VIETNAM CO., LTD.

Floor 6, No 14 Ngo Van Nam, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Office Phone (+84) 2839102560

map-vt.png

สาขา

: eurodrug

EURODRUG LABORATORIES B.V.
Regulusweg 11
2516 AC The Hague
The Netherlands

Office Phone: +66 2 881 2488
Office Fax: +66 2 683 3373

Website:http://www.eurodruglabs.com

map-e.png