polygon
polygon
polygon

Our Management Team

DANIEL LUI

PHÓ CHỦ TỊCH
CÔNG NGHỆ CHO DOANH NGHIỆP

Ông Daniel Lui là người điều hành trong lĩnh vực công nghệ thông tin, với 30 năm kinh nghiệm thực hiện các chương trình chuyển đổi doanh nghiệp, dịch vụ vận hành & công nghệ hàng đầu. Ông đã thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau ở Châu Á Thái Bình Dương và Châu Âu. Ông có kinh nghiệm trong các ngành dược phẩm, chăm sóc sức khỏe, chuỗi cung ứng và sản xuất.

 

Năm 2018, ông Daniel Lui gia nhập Tập đoàn Pacific Healthcare tại Bangkok, giữ vị trí Giám đốc Công nghệ thông tin và Phó Chủ tịch về Vận hành, chịu trách nhiệm chung về CNTT và hậu cần tại các quốc gia mà tập đoàn đang hoạt động, thúc đẩy chiến lược, vận hành và đổi mới.

Quay lại với mọi người