polygon
polygon
polygon

Our Management Team

SIRIWAN PREMPREETHAWEESIN

PHÓ CHỦ TỊCH
CON NGƯỜI VÀ VĂN HÓA

Bà Siriwan Prempreethaweesin có bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Tiếp thị của Đại học Srinakharinwirot. Bà bắt đầu sự nghiệp của mình với nhiều vai trò khác nhau như nhà nhập khẩu vận tải đường biển và thư ký điều hành, trong đó bà cần đảm nhận một số chức năng, bao gồm nhân sự, sau đó bà theo đuổi sự nghiệp của mình để trở thành chuyên gia về nhân sự vào năm 2005.

 

Bà Siriwan gia nhập PHC vào năm 2022, giữ vị trí Phó Chủ tịch về Con người và Văn hóa, với kinh nghiệm dày dặn hơn 20 năm trong các ngành như dược phẩm, mỹ phẩm, điện tử và viễn thông. Chúng tôi chắc chắn rằng bà Siriwan sẽ mang lại những ý tưởng mới và trải nghiệm khác biệt cho đội ngũ của Phó Chủ tịch và cho công ty.

Quay lại với mọi người