polygon
Economic Sustainability

Economic Sustainability

Cơ hội nghề nghiệp

Tình trạng hiện nay:

3TECHNICAL SKILL

70WELL TRAINED HAIRDRESSER AND BAKING

360STUDENTS FREE HAIRCUT

Dịch bệnh hiện nay đã khiến nhiều người thất nghiệp. 

 

Chúng tôi đã hợp tác với Trung tâm Đào tạo nghề ở Bangkok để mở các khóa đào tạo cho công chúng. Có nhiều lớp học như làm bánh, làm món tráng miệng kiểu Thái, làm tóc, nghệ thuật và thủ công. 

 

Mục tiêu là cung cấp cho mọi người những kỹ năng để họ có một nghề nghiệp ổn định. Pacific Healthcare cung cấp địa điểm miễn phí cho những người đã qua đào tạo nghề để họ bán các sản phẩm của mình và giảm chi phí hoạt động kinh doanh. Những người đã tham gia lớp học cắt tóc và vượt qua kỳ thi sẽ cung cấp dịch vụ của họ cho trẻ em trong Tổ chức Cha Ray. Hoạt động này sẽ được thực hiện hai lần một năm trước khi các học kỳ bắt đầu vào tháng Năm và tháng Mười.

05

img-05.jpg
icon-occupational-opportunities.svg
polygon