polygon

Tổ chức Cha Ray được đặt tại Chonburi, Thái Lan, đang chăm sóc 850 trẻ em và người khuyết tật cần giúp đỡ.

 

Vào tháng 2 năm 2020, trước đại dịch COVID-19, PHC đã tổ chức sự kiện “Chạy vì Cha Ray” để thu thập số km chạy bộ từ các cộng sự của chúng tôi và biến số km đó thành tiền quyên góp cho Tổ chức Cha Ray. Thật ấn tượng, khoảng 50 trẻ em bao gồm cả trẻ em khuyết tật từ Tổ chức Cha Ray đã chạy cùng với các cộng sự của chúng tôi 3 km trong ngày hội chạy đó. Tất cả chúng tôi, bao gồm các em nhỏ, đã chạy 7,541 km. PHC đã quyên góp 689,690 baht và thêm 500,000 baht từ ông Cyrille, tổng cộng là 1,189,690 baht. Tổ chức cũng trao tặng sản phẩm sữa dê của DG để thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của trẻ em. Vào ngày 25 tháng 2 năm 2021, Pacific Healthcare và ông Cyrille đã quyên góp 1,200,000 baht để đảm bảo sự cải thiện liên tục chất lượng cuộc sống và giáo dục của trẻ em tại Tổ chức Cha Ray. Ngoài ra, trong “Garage Sale”, một hoạt động khác dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm 2021, hơn 300 nhân viên của Pacific Healthcare sẽ có cơ hội quyên góp đồ cũ và bán đồ dùng cá nhân ít sử dụng. Tất cả số tiền thu được từ “Garage Sale” sẽ được chuyển đến Tổ chức Cha Ray.

 

Ngoài ra, Pacific Healthcare và ông Cyrille cũng nhận thấy sự cần thiết phải cải thiện mức sống và giáo dục hàng ngày của trẻ em thuộc Hiệp hội Trẻ em và Thanh niên vì Hòa bình ở các tỉnh cực nam Thái Lan, hay Nhóm Luuk Rieang, là những người đã bị ảnh hưởng bởi bạo lực ở 3 tỉnh cực nam, bằng cách trao tặng 1,200,000 baht cho hiệp hội. Tổ chức cũng thực hiện các hoạt động khác như các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường trong thế hệ trẻ Thái Lan, bằng cách đưa các em nhỏ từ Tổ chức Cha Ray đi trồng san hô.

01

img-01.jpg
icon-children-and-well-being.svg
polygon