เกี่ยวกับเรา

กลุ่มบริษัทแปซิฟิค แฮลธ์แคร์ ถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทย เมื่อปี 1961 โดยตระกูลเบอร์แมน และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งด้านการขายและการตลาดผลิตภัณฑ์ด้านเวชกรรม โภชนาการ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในโรงพยาบาล ทั้งในประเทศไทยและประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉัยงใต้   

เรามีความภูมิใจภายใต้การดำเนินธุรกิจแบบครอบครัว ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการทำงานร่วมกับคู่ค้าและบุคคลากรต่างๆ  เราพร้อมที่จะส่งมอบคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศแก่เจ้าของผลิตภัณฑ์และลูกค้าของเราด้วยความโปร่งใสและยั่งยืน เรารักและภูมิใจในผลิตภัณฑ์ที่เราจำหน่าย รามถึงผู้ที่ผลิตสินค้าต่างๆ เหล่านี้กว่า 50 แบรนด์จาก 10 ประเทศทั่วโลก

บุคลากรและการพัฒนาบุคลากรถือเป็นหัวใจหลักที่สำคัญต่อความสำเร็จของเรา เราตระหนักดีว่าการทำการตลาดนั้นจำเป็นต้องมีความเข้าใจความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันไปตามภูมิภาคต่างๆ อย่างถ่องแท้ เราสร้างบรรยากาศให้การทำงานเต็มไปด้วยความสุขเพื่อส่งเสริมให้ทีมงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ เต็มไปด้วยไอเดียสดใหม่

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทแปซิฟิค แฮลธ์แคร์ รวมถึงบริการต่างๆที่เรามอบให้กรุณาติดต่อที่  [email protected]

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทโดยสังเขป

Pacific Healthcare Group เป็นบริษัทที่ก่อตั้งในปี 2504 โดย คุณ Frits Buhrman Pacific Healthcare นับตั้งแต่ก่อตั้งในประเทศไทย ได้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ด้วยการเชื่อมต่อกับผู้บริโภคกว่า 600 ล้านคน Pacific Healthcare จึงขยายให้บริการที่หลากหลายให้สู่วงกว้างมากขึ้น เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนมา รวมทั้งกัมพูชา Pacific Healthcare มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งให้การดูแลและให้บริการด้านการแพทย์และด้านเภสัชกรรมมากขึ้นในอนาคต

Our Vision

Pacific Healthcare group มีชื่อเสียงในเอเชียอาคเนย์ในด้านการให้บริการในด้านการขายและการตลาดที่ดีที่สุดเกี่ยวกับด้านสุขภาพ โดยให้บริการด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายผ่านบุคคลที่น่าเชื่อถือ และพันธมิตรที่ใส่ใจกับชุมชนที่พวกเขาอาศัยและทำงานอยู่

ภารกิจของเรา

บุคลากรของเรา

สื่อสารถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจให้กับบุคลากรของเราอย่างชัดเจน มุ่งมั่นพัฒนา ให้รางวัลกับความสำเร็จ และส่งเสริมการมีจิตสำนึกที่ดีเพื่อความสำเร็จของตนเองและองค์กร

 

พันธมิตรและลูกค้าของเรา:

ทำความเข้าใจถึงความต้องการของพันธมิตรและลูกค้า มีความรอบรู้ ยืดหยุ่น และสร้างสรรค์เพื่อนำเสนอรูปแบบบริการที่มีเอกลักษณ์ตรงตามความต้องการของพันธมิตรและลูกค้าของเรา

แนวทางการปฏิบัติงาน

About-chat.png

สื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและมีความโปร่งใส

About-Example.png

ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี

About-Heart.png

มีความสุขและสนุกกับการทำงาน

 

บริการของเรา

ในส่วนของ Pacific Healthcare นั้น เราจะนำเสนอข้อมูลด้านการขายและการตลาดที่เข้าใจง่าย เพื่อช่วยให้พันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้าของเราบรรลุศักยภาพสูงสุดของพวกเขาในตลาดเอเชียอาคเนย์ ซึ่งสามารถให้บริการผ่านความช่วยเหลือของทีมงานเรา Pacific Healthcare สามารถให้การแนะนำลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของเราโดยผ่านบริการที่เชื่อถือได้ การเข้าถึงตลาด การให้การอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำพวกเขาสู่เป้าหมายดังที่วางไว้