icon-our-story.svg

Our Story

แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ บนเส้นทางแห่ง
ความภาคภูมิใจตลอด 60 ปี

Link
icon-why-pacific-healthcare.svg

Why Pacific Healthcare?

เราเป็นผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและ
การตลาดชั้นนำ ที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง

Link
icon-our-vision-and-mission.svg

Vision and Mission

หลักในการดำเนินงานของเรา

Link
 • icon-our-story.svg

  Our Story

  แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ ตลอด 60 ปี
  บนเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ

  เราดำเนินธุรกิจโดยทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่ง ซึ่งมุ่งเน้นการดูแลลูกค้าคนสำคัญอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง พร้อมรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อดูแลสุขภาพของแปซิฟิค เฮลธ์แคร์

  our-story-img-01.jpg
  polygon
 • Our Storyตลอด 60 ปี บนเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ

  2504

  คุณฟริทส์ เบอร์แมน (Mr. Frits C. Buhrman)

  ก่อตั้ง บริษัท แปซิฟิค อินเวสท์เมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

  our-story-img-02-1961.png
  polygon
 • Our Storyตลอด 60 ปี บนเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ

  2527

  จาก บริษัท แปซิฟิค อินเวสท์เมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์
  (ไทยแลนด์) จำกัด

  our-story-img-03-1984.png
  polygon
 • Our Storyตลอด 60 ปี บนเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ

  2536

  ฟริทส์ เบอร์แมน ให้การสนับสนุนมูลนิธิคุณพ่อเรย์

  our-story-img-04-1993.png
  polygon
 • Our Storyตลอด 60 ปี บนเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ

  2546

  เปิดตัวนมแพะ DG จากนิวซีแลนด์

  our-story-img-05-2003.png
  polygon
 • Our Storyตลอด 60 ปี บนเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ

  2549

  ปีแห่งการเติบโตทางธุรกิจ ขยายธุรกิจไปยังแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการก่อตั้ง
  บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ ฟิลิปปินส์

  our-story-img-06-2006.png
  polygon
 • Our Storyตลอด 60 ปี บนเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ

  2552

  ปรับภาพลักษณ์องค์กรของแปซิฟิค เฮลธ์แคร์

  our-story-img-07-2009.png
  polygon
 • Our Storyตลอด 60 ปี บนเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ

  2559

  เปิดตัวโลโก้โฉมใหม่ พร้อมวิสัยทัศน์ พันธกิจ
  และหลักในการดำเนินงานใหม่

  our-story-img-09-2016.png
  polygon
 • Our Storyตลอด 60 ปี บนเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ

  2560

  เข้าซื้อกิจการ Eurodrug Laboratories B.V. บริษัทเภสัชกรรมของประเทศเนเธอร์แลนด์

  our-story-img-10-2017.png
  polygon
 • Our Storyตลอด 60 ปี บนเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ

  2561

  จัดตั้งไลแก้น กรุ๊ป (Leikan Group)
  แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ เวียดนาม และ
  แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ เมียนมาร์

  our-story-img-11-2018.png
  polygon
 • Our Storyตลอด 60 ปี บนเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ

  2562

  ได้รับการรับรองหลักปฏิบัติที่ดีในการจัดเก็บและกระจายสินค้ายา หรือ GSDP (Good Storage and Distribution Practices) มาตรฐาน GMP Codex และมาตรฐาน HACCP Codex

  polygon
 • Our Storyตลอด 60 ปี บนเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ

  2563

  เปิดตัวแพลตฟอร์ม อีคอมเมิร์ซ
  allgenhealth.com

  our-story-img-13-2020.png
  polygon
 • Our Storyตลอด 60 ปี บนเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ

  2565

  เปิดตัวแพลตฟอร์ม อีคอมเมิร์ซ BW Generation

  our-story-img-14-2022.png
  polygon
 • Our Storyตลอด 60 ปี บนเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ

  2567

  ยังคงเดินหน้าสร้างอนาคตที่พรั่งพร้อมด้วย
  ความมีสุขภาพดี - ความมั่งคั่ง - ความยั่งยืน
  “เพราะเราห่วงใย”

  our-story-img-15-2023.png
  polygon
icon-why-pacific-healthcare.svg

Why Pacific Healthcare?

เราเป็นผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและการตลาดชั้นนำที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง ทั้งในด้านการดูแลสุขภาพ ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ และวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์

20 ประเทศ

เราดำเนินธุรกิจ

มากกว่า 50

ผู้ว่าจ้างและแบรนด์

600 ล้านคน

จำนวนผู้ป่วย ลูกค้า และผู้บริโภคที่เราดูแล

Why Pacific Healthcare?
Why Pacific Healthcare?
Why Pacific Healthcare?
Why Pacific Healthcare?
polygon
polygon
polygon
icon-our-vision-and-mission.svg

Vision and Mission

วิสัยทัศน์

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ ได้รับการยอมรับในด้านการให้บริการจัดจำหน่ายและการตลาดที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ ตลอดจนนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านการดูแลสุขภาพที่หลากหลายโดยอาศัยความร่วมมือกับพันธมิตรที่น่าเชื่อถือและบุคลากรที่ห่วงใยในชุมชนของตนเอง

ภารกิจของเรา

our-people.svg

บุคลากรของเรา

บุคลากรของเรารับทราบเป้าหมายและวัตถุประสงค์ผ่านการสื่อสารที่ชัดเจน เพื่อพัฒนา รับผลตอบแทน และมีส่วนรับผิดชอบต่อการบรรลุเป้าหมายทั้งทางอาชีพและธุรกิจ

partner-and-customer.svg

พันธมิตรและลูกค้า

เข้าใจความต้องการด้านการตลาดของพันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้า พร้อมปรับบริการของเราให้ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างชาญฉลาด ยืดหยุ่น และสร้างสรรค์ด้วยโซลูชันจากแปซิฟิค เฮลธ์แคร์

หลักการชี้นำของเรา

open-communication-and-transparency.svg

สื่อสารอย่างตรงไปตรงมา
และโปร่งใส

lead-by-example.svg

ลงมือทำเพื่อเป็น
แบบอย่าง

have-fun-at-work-and-be-happy.svg

มีความสุขและสนุกกับ
การทำงาน