บริการ

ขอบเขตบริการของเราเป็นการมุ่งให้บริการเพื่อตอบสนองแต่ละความต้องการของธุรกิจ ขั้นตอนที่ระบุข้างล่างนี้เป็นการจัดตามโครงสร้างเพื่อให้ง่าย หรือว่าคุณอาจเลือกที่จะทำตามแต่ละขั้นตอน ที่ซี่งเราจะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณผ่านกระบวนการการสำรวจเบื้องต้นเพื่อพิจารณาอัตราความสำเร็จ ไปจนถึงบริการการเก็บที่โรงพยาบาล เวชปฏิบัติและการจัดเก็บ

การบริการของเราในด้านใดที่ตรงตามความต้องการของท่าน

icon-1.png

บริการเก็บเงินค่าสินค้า

icon-2.png

บริการด้านการผลิตภายในประเทศ

icon-3.png

บริการด้านการวิจัยการตลาด

icon-4.png

บริการให้คำปรึกษาด้านการจดทะเบียน

icon-5.png

บริการให้คำปรึกษาด้านการขายและการตลาด

icon-6.png

การบริการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า

บริการด้านการวิจัยการตลาด

ทางบริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  ให้บริการแนะนำและรับให้คำปรึกษา ด้านการตลาด การวิจัยเบื้องต้น และการวางแผนการตลาด  ให้กับบริษัทฯต่าง ๆ ที่จะนำเข้าผลิตภัณฑ์และเวชภัณฑ์เพื่อสุขภาพตลอดจนเครื่องมือแพทย์ต่าง ๆ ทีมงานเราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นระบบและเกี่ยวข้องกับกลุ่มตลาดเป้าหมายชองผลิตภัณฑ์นั้นๆ  ตลอดจนการตลาดที่เฉพาะเจาะจง คู่แข่ง และ/หรือสภาพแวดล้อม        

sevice-1.png

บริการให้คำปรึกษาด้านการจดทะเบียน

ด้วยทีมงานคุณภาพและมากประสบการณ์การในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และเวชภัณฑ์ทุกประเภทกับทางองค์การอาหารและยา (อย)  ทางบริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  จึงมีบริการให้คำปรึกษาด้านการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์และเวชภัณฑ์ทุกประเภทสำหรับผู้ประกอบการ โดยการบริการของเราครอบคลุมการขึ้นทะเบียนสินค้าประเภทเวชภัณฑ์ต่าง ๆ เครื่องสำอาง อาหารเสริม  สินค้าประเภทเครื่องมือแพทย์(ทั่วไป)  สินค้าประเภทวัตถุอันตราย 

sevice-2.png

บริการให้คำปรึกษาด้านการขายและการตลาด

เราให้บริการครบวงจรโดยมีบริการให้คำปรึกษาด้านการตลาดและการขายให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มผลิตภัณฑ์และเวชภัณฑ์เพื่อสุขภาพตลอดจนเครื่องมือแพทย์ต่าง ๆ  ทีมงานเรามีประสบการณ์ที่ยาวนานในด้านการสร้างแบรนด์ อีกทั้งยังจัดหาช่องทางกระจายสินค้าและสถานที่จำหน่ายสู่ตลาดในช่องทางร้านขายยา โรงพยาบาล คลีนิค หรือสถานประกอบการในกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์และเวชภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  เรามีทีมงานในฝ่ายขายมากกว่า 200 คนที่สามารถช่วยกระจายสินค้าของผู้ประกอบการไปยังช่องทางการขายทั่วประเทศ

sevice-3.png

การบริการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า

บริษัทแปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  มุ่งมั่นในการให้บริการด้วยมาตรฐานคุณภาพสูงสุด  นับจากขั้นตอนการทำงาน รุปแบบคลังสินค้า การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานล้วนจัดให้มีขึ้นสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดประสิทธิ์ภาพสูงสุด และยังให้มีการตรวจประเมินผลคลังสินค้าให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานระบบคุณภาพสากล ISO เป็นประจำทุกปี ทำให้เรามีความชำนาญในการบริการจายสินค้าและผลิตภัณฑ์กลุ่มเฮลท์แคร์ที่หลากหลายสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการ 

sevice-4.png

บริการด้านการผลิตภายในประเทศ

ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี ที่เราทำงานร่วมกับโรงงานผลิตยาชั้นนำภายในประเทศกว่า 6 แห่ง ทั้งที่ทำตลาดจำหน่ายในประเทศไทยและเพื่อส่งออกต่างประเทศ  เราพร้อมให้บริการ

  • ครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเอกสารจนได้รับอนุมัติทะเบียนยาเพื่อทำการตลาด  
  • เรามีทีมงานมือาชีพที่ทำงานยาวนานกับบริษัทที่ได้มาตรฐานการผลิตยาตามข้อกำหนด PIC’s standard
sevice-5.png

บริการเก็บเงินค่าสินค้า

 

บริการเก็บเงินค่าสินค้า: บริการเป็นตัวแทนติดตามเรียกเก็บเงินค่าสินค้าและนำเงินเข้าบัญชีให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆเพื่อความสะดวกทำให้ลูกค้าสามารถทุ่มเทเวลาให้กับงานด้านการขายและการตลาดอย่างเต็มที่มากขึ้น

sevice-6.png