một chủ đề để liên hệ

Chọn phương thức liên lạc :

Thailand

Headquarters : Thailand

CÔNG TY TNHH PACIFIC HEALTHCARE (THÁI LAN)

1011 Supalai Grand Tower, Phòng 01, Tầng 29, Đường Rama 3, Chongnonsee Yannawa, Bangkok 10120

Office Phone : +66 2 881 2488

Fax : +66 2 683 3373

Xem bản đồ Google
thumb-map.jpg

CÁC KÊNH LIÊN LẠC KHÁC

Kênh là phương pháp hay cách thức giao tiếp mà khách hàng sử dụng để tương tác với doanh nghiệp.

product-quality.svg

Báo cáo, khiếu nại về chất lượng sản phẩm

Báo cáo, khiếu nại về sản phẩm của chúng tôi (chất lượng / độ an toàn / phản ứng có hại của thuốc)

Điện thoại văn phòng : +66 2 881 2488
(Giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 8:15 sáng đến 5:15 chiều)

Đường dây nóng (24 giờ) : +66 87 744 1883
Email : complaint@phc.co.th
(Chỉ để báo cáo, khiếu nại về chất lượng sản phẩm, biến cố bất lợi)