polygon
polygon
polygon

Director of the Board

JESSIE TANG

GIÁM ĐỐC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bà Jessie Tang có 33 năm kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh của công ty hỗn hợp, dịch vụ tài chính và phân phối dược phẩm. Với 25 năm làm việc tại Zuellig Pharma và giữ nhiều vai trò quản lý cấp cao trong toàn tổ chức, bà có nhiều thành tích đã được chứng minh, đặc biệt là trong việc tăng doanh thu bán hàng từ 500 triệu RM lên 3.5 tỷ RM khi còn là Giám đốc Điều hành ở Malaysia. Bà để lại di sản của mình tại Zuellig Pharma với vị trí cuối cùng là Phó Chủ tịch cao cấp, Huấn luyện Điều hành. Bà có nền tảng vững chắc với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán, công nghệ thông tin và quản lý khách hàng. Với chuyên môn và sự nhạy bén trong kinh doanh, bà sẽ tư vấn chiến lược và hỗ trợ Pacific Healthcare tạo ra một lộ trình năng động để phát triển bền vững.

Quay lại với mọi người