polygon
polygon
polygon

Director of the Board

PATRIK BRUHLMANN

TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN

Thạc sĩ Kinh doanh trong Chương trình Đào tạo quản lý của Đại học Quốc gia Singapore, bằng MBA INSEAD của Đại học Quốc gia Singapore

 

Ông Patrik Bruhlmann là Giám đốc Điều hành của Pacific Healthcare từ tháng 6 năm 2015, đồng thời ông cũng tham gia vào Hội đồng Quản trị của Tập đoàn. Ông Bruhlmann có nhiều kinh nghiệm thu được ở Châu Á Thái Bình Dương và Trung Đông thông qua nhiều chức vụ trong Hội đồng Quản trị và vị trí Giám đốc Điều hành tại các tổ chức có tới 3000 nhân viên.

 

Ông Patrik tham gia làm Giám đốc Điều hành của Tập đoàn. Ông đến từ Úc, nơi ông đã có 5 năm làm Giám đốc Điều hành của Vesture Limited, nhà cung cấp dịch vụ bất động sản lớn thứ hai tại Úc. Trước đó, ông đã có nhiều kinh nghiệm trong ngành dược phẩm (bán lẻ và bán buôn) với vai trò là Giám đốc Điều hành tại Zuellig Pharma ở một số quốc gia bao gồm Ả-rập Xê-út, Trung Đông và Châu Á từ năm 1997 đến năm 2010. Ông có bằng Cử nhân quản lý khách sạn từ trường nổi tiếng École Hôtelière de Lausanne ở Thụy Sĩ. Ông tốt nghiệp hai trường kinh doanh có liên quan với nhau, và có bằng Chương trình Đào tạo Quản lý INSEAD và bằng MBA của Đại học Quốc gia Singapore.

Quay lại với mọi người